1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1.1. Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem www.tropicalinsects.com jest:

P.P.H.U. AGRIAS
Paweł Domagała
ul. Wolności 2
42-713 Kochanowice
NIP 5751850888
REGON 241316943

1.2. Firma uzyskała wpis do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 852.
1.3. Organem rejestrującym jest Wójt Gminy Kochanowice.
1.4. Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:
a) Sprzedawca (Sklep) – P.P.H.U. AGRIAS Paweł Domagała z siedzibą w Kochanowicach, ul. Wolności 2,
b) Kupujący (Zamawiający, Klient) – to każda jednostka organizacyjna lub prawna, korzystająca z usług firmy P.P.H.U. AGRIAS Paweł Domagała,
c) Towar (produkt) – artykuły (dobra materialne) oferowane na sprzedaż przez firmę P.P.H.U. AGRIAS Paweł Domagała,
d) Oferta – wszystkie towary przeznaczone na sprzedaż przez firmę P.P.H.U. AGRIAS Paweł Domagała znajdujące się na stronie internetowej pod adresem www.tropicalinsects.com
e) Zamówienie – to zestaw towarów (produktów) wybranych z oferty sklepu i określonych do zakupu przez kupującego,
f) Złożenie zamówienia – to przesłanie przez kupującego zamówienia drogą elektroniczną sprzedawcy poprzez oprogramowanie sklepu.
1.5. Wszystkie ceny w sklepie internetowym podane są w Polskich Złotych wraz z uwzględnieniem podatku (tzw. ceny brutto).
1.6. Kwota minimalnego zamówienia wynosi 40 zł.
1.7. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym oznacza akceptacje niniejszego regulaminu.
1.8. Ceny podane w sklepie są wiążące w chwili złożenia zamówienia dla obydwu stron.
1.9. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć produkt bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży produktu.
1.10. Na życzenie kupującego możliwe jest wystawienie faktury, jednakże Sprzedawca zwolniony jest podmiotowo z podatku VAT (podatku od towarów i usług).
1.11. Informację o chęci otrzymania faktury przez Kupującego należy umieścić w formularzu zamówienia podając stosowne dane do wystawienia dokumentu.

2. OFERTA SKLEPU.

2.1. Ofertę sklepu stanowią martwe okazy owadów oraz pajęczaków przeznaczone do celów kolekcjonerskich, naukowych oraz dekoracyjnych.
2.2. Sklep nie prowadzi sprzedaży owadów chronionych w Polsce ani gatunków wyszczególnionych w II załączniku „Konwencji o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk” tzw. Konwencji Berneńskiej.
2.3. Sklep nie prowadzi sprzedaży żywych okazów.
2.4. Oferta sklepu zawiera się w pięciu zasadniczych grupach produktów, które są następujące:
a) okazy kopertowane,
b) okazy wypreparowane,
c) okazy w gablotkach,
d) akcesoria entomologiczne,
e) antykwariat entomologiczny.
2.5. Jako „okaz kopertowany” rozumie się: martwy i wysuszony okaz owada lub pajęczaka wymagający wypreparowania, umieszczony w kopercie entomologicznej lub innym środku zabezpieczającym.
2.6. Jako „okaz wypreparowany” rozumie się: martwy i wysuszony okaz owada lub pajęczaka wypreparowany na szpilce entomologicznej lub zabezpieczony inną metodą, który jest gotowy do włączenia do zbioru entomologicznego.
2.7. Jako „okaz w gablotce” rozumie się: martwy i wysuszony okaz owada lub pajęczaka. który umieszczony jest na stale w drewnianej gablotce przystosowanej do powieszenia na ścianie.
2.8. Jako „akcesoria entomologiczne” rozumie się sprzęt i akcesoria pomocne w tworzeniu i przechowaniu kolekcji entomologicznej.
2.9. Jako „antykwariat entomologiczny” rozumie się używane książki i inne druki o tematyce entomologicznej i przyrodniczej.
2.10. W przypadku okazów owadów znajdujących się na liście Konwencji o Międzynarodowym Handlu Zagrożonymi Gatunkami (CITES):
a) wszystkie okazy zostały sprowadzone na teren Wspólnoty Europejskiej z uwzględnieniem stosownych procedur celno – prawnych,
b) kupujący okaz otrzymuje kopię zezwolenia importowego.
2.11. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną.

3. SYMBOLE UŻYWANE W OFERCIE SKLEPU.

3.1. Symbole płci:
– samiec,
– samica,
– para (samiec i samica),
3.2. Symbole oznaczające jakość okazu:
A1 – okaz idealny,
A1/A1- – okaz praktycznie idealny,
A1- – małe uszkodzenia,
A1– – większe uszkodzenia (np. większe przytarcia łusek, drobne, pojedyncze wyszczerbienia skrzydeł),
A1-/A- – jw. dodatkowo możliwe pojedyncze małe wyszczerbienia skrzydeł,
A- – najczęściej brak czułków, większe przytarcia łusek, pęknięcia lub wyszczerbienia skrzydeł, w przypadku chrząszczy ułamana kończyna,
A2 – poważne przytarcia łusek, większe wyszczerbienia skrzydeł oraz brak czułków, odnóży.
3.3. Grading jakości w odniesieniu do poszczególnych rzędów jak i okazów może się różnić.

4. ZAMÓWIENIE.

4.1. Zamówienie można składać poprzez sklep internetowy znajdujący się na stronie www.tropicalinsects.com.
4.2. Fakt złożenia zamówienia jest zasygnalizowany wysłaniem wiadomości na podany w formularzu zamówienia adres e-mail.
4.3. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuję z chwilą wysłania wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia.
4.4. W ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia kupujący może dokonać zmian w zamówieniu (tj. zmienić ilości poszczególnych produktów, wycofać produkt z zamówienia lub wprowadzić inny).
4.5. Termin realizacji zamówienia wynosi 14 dni od daty przyjęcia zamówienia.
4.6. Za termin realizacji zamówienia rozumie się okres od przyjęcia zamówienia do dokonania wysyłki przez sprzedawcę.

5. PŁATNOŚĆ.

5.1. Możliwe formy płatności:
a) przelew na konto firmowe: PKO Inteligo: 50 1020 5558 1111 1785 4710 0004,
b) płatność internetowa za pośrednictwem systemu tpay.com (transferuj.pl),
c) płatność przy odbiorze (pobranie pocztowe lub kurierskie).
5.2. Kupujący wybiera formę płatności w formularzu zamówienia.
5.3. Płatność powinna zostać dokonana do 14 dni od złożenia zamówienia lub przy wyborze płatności za pośrednictwem systemu PayPal od daty otrzymania faktury.
5.4. Zamówienie nieopłacone w ciągu 7 dni zostanie anulowane.

6. WYSYŁKA TOWARU.

6.1. Wysyłka towaru następuje po dokonaniu płatności przez zamawiającego lub za pobraniem.
6.2. Zamówienie będzie dostarczone na adres podany w formularzu zamówienia.
6.3. Koszt przesyłki pokrywa zamawiający.
6.4. Koszt przesyłki zawiera koszt pakowania oraz opakowania.
6.5. Koszt przesyłki zawsze podany jest w formularzu zamówienia.
6.6. Koszt przesyłki w momencie składania zamówienia jest wiążący dla obydwóch stron.
6.7. Wysyłka towarów następuje za pośrednictwem Poczty Polskiej, Paczkomatów Inpostu lub kuriera UPS.
6.8. Szacowany termin dostawy to wynosi 24 – 48 godzin od momentu nadania przesyłki.
6.9. Zamawiający zostaje powiadomiony o nadaniu przesyłki e-mailem.

7. REZERWACJE.

7.1. Od dnia 1 marca 2019 r. nie ma możliwości rezerwacji okazów.

8. REKLAMACJE.

8.1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zakupionego towaru pod adresem e-mail firmy, lub w formie pisemnej na adres sprzedawcy.

8.2. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
– imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
– datę zakupu towaru stanowiącej podstawę reklamacji,
– przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
– wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

8.3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
8.4. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
8.5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

9. ZWROTY.

9.1. Klientowi przysługuje prawo do zwrotu towaru w ciągu 14 dni bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.
9.2. Chęć zwrotu towaru musi być poparta pismem skierowanym na adres firmy lub e-mailem.
9.3. Po otrzymaniu towaru sprzedawca dokona przelewu na podany numer konta lub prześle należność przekazem w ciągu 7 dni.
9.4. Zwrot towaru odbywa się na koszt sklepu.
9.5. Sprzedawca zwraca Kupującemu koszt odesłania Towaru do wysokości 14 zł.
9.6. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek kierowanych za pobraniem na adres firmy.

10. POLITYKA PRYWATNOŚCI.

Korzystając ze sklepu internetowego tropicalinsects.com przekazują nam Państwo swoje dane osobowe.
Niniejsza Polityka prywatności zawiera informacje o zasadach i zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Tobie uprawnień związanych z tą kwestią.

10.1. Administrator danych

10.1.1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Paweł Domagała będący właścicielem firmy P.P.H.U. AGRIAS z siedzibą w Kochanowicach, ul. Wolności 2.

10.1.2. Z administratorem danych można się skontaktować e-mailem pisząc na adres tropicalinsects@op.pl, telefonicznie pod numerem 663 241 499 lub wysyłając list na adres siedziby firmy P.P.H.U. AGRIAS Paweł Domagała, ul. Wolności 2, 42-713 Kochanowice

10.2. Dane podawane przy zamówieniu

10.2.1. Dokonując zakupy w sklepie internetowym tropicalinsects.com podajesz następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszania, adres poczty elektronicznej (e-mail), telefon. W przypadku dokonywania zakupu na potrzeby firmy dodatkowo podajesz nazwę firmy oraz numer NIP.

10.3. Zakres i cel zbierania danych

10.3.1. Podanie jakichkolwiek danych na stronie sklepu jest dobrowolne jednak konieczne do realizacji celu tj. zrealizowania zamówienia składanego w sklepie internetowym, kontaktu drogą elektroniczną oraz rozpatrywania reklamacji oraz zwrotu świadczeń.

10.3.1. Dane osobowe podane w punkcie 10.2.1. przetwarzane są tylko i wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia tj. :
– w celu zrealizowania zamówienia składanego w sklepie internetowym tropicalinsects.com;
– w celu kontaktu drogą elektroniczną (e-mail);
– w celu rozpatrywania reklamacji oraz zwrotu świadczeń.

10.3.2. Niezwłocznie po zrealizowaniu zamówienia podane dane są usuwane w sposób trwały.

10.4. Dane zbierane automatycznie

Podczas wizyty na stronie internetowej sklepu zbierane są dane dotyczące wizyty takie jak: adres IP, rodzaj przeglądarki, nazwa systemu operacyjnego itp. Służą one dla celów statystycznych – Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA).

10.5. Wykorzystanie ciasteczek (cookies)

Podczas każdej wizyty na stronie sklepu zbierane są w sposób automatyczny dane zawarte w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to małe pliki tekstowe wysyłane przez skrypt sklepu internetowego i następnie przechowywane w sposób tymczasowy (tzw. cookies sesyjne) lub trwały (tzw. cookies trwałe) na państwa komputerze lub urządzeniu mobilnym. Pliki zawierają informacje związane z korzystaniem z naszej strony internetowej tj. np. zawartość koszyka, ustawienia parametrów strony.

Pliki cookies sesyjne przesyłane są do komputera lub urządzenia mobilnego osoby korzystającej ze strony sklepu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji (tj wizyty) na stronie internetowej sklepu. W momencie zakończenia sesji zapisane pliki cookies są usuwany w sposób trwały z pamięci komputera lub urządzenia mobilnego.

Pliki cookies trwałe przesyłane są do komputera lub urządzenia mobilnego osoby korzystającej ze strony sklepu i pozostają tam do momentu skasowania ich przez Użytkownika.
Na naszej stronie internetowej wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookies:
– pliki cookies własne;
– pliki cookies zewnętrzne.

Pliki cookies własne służą:
– dostosowaniu zawartości strony internetowej sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
– zapamiętania historii odwiedzonych stron;
– zapamiętania produktów włożonych przez Użytkownika do koszyka sklepu oraz produktów przeglądanych przez Użytkownika;
– zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika;
– utrzymaniu sesji na stronie internetowej sklepu;
– utrzymania bezpieczeństwa na stronie internetowej sklepu;
– tworzenia anonimowych statystyk pomagających zoptymalizować nam ofertę sklepu.
tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

Pliki cookies zewnętrze pochodzą od współpracujących z naszą stroną dostawców usług i służą
– realizacji płatności przez system tpay.com [administrator plików cookies:Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (KIP SA), ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań)]
– zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych przez Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA].

Plik cookies nie pobierają jakichkolwiek danych osobowych z komputera lub urządzenia mobilnego Użytkownika.

Użytkownik w każdym momencie usunąć lub zablokować pobieranie pików cookies jednak może się to wiązać z ograniczeniem funkcjonowania strony internetowej sklepu a w konsekwencji uniemożliwić poprawne złożenie zamówienia.

10.6. Szczegółowe wykorzystanie Twoich danych

10.6.1. Administracja sklepu nie posiada i nie prowadzi bazy danych klientów (imion, nazwisk, adresów, e-maili, numerów IP).
10.6.2. Dane klientów nie są zbierane do celów statystycznych (z wyjątkiem punktu 4) oraz do celów marketingowych.
10.6.3. Korespondencja elektroniczna ze sklepem obsługiwana jest z poziomu dostawcy usługi e-mail (serwis Onet.pl).
10.6.4. Korespondencja jest na bieżąco usuwana z serwera dostawcy usługi i nie jest tworzone jej archiwum.
10.6.5. Administracja sklepu nie rozsyła mailingu i nie posiada bazy adresów e-mail.
10.6.6. W przypadku wyboru płatności przez system tpay.com (transferuj.pl) następuje przekazanie wybranych danych (imion, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu) do systemu płatności. Administratorem danych jest: Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (KIP SA), ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań.
10.6.7. Finalizacja płatności w systemie tpay.com (transferuj.pl) przebiega w całości po stronie serwisu.
10.6.8. Administracja sklepu nie posiada wglądu do danych dotyczących płatności jak numery kart. Dane pozostają w administracji systemu płatności tpay.com (transferuj.pl).
10.6.9. W przypadku wysyłki Twoje dane (adres zamieszkania, telefon lub e-mail) są przekazywane firmie przesyłkowej lub jej przedstawicielowi takimi jak: apaczka.pl, Poczta Polska, InPost, UPS.

10.7. Podstawa przetwarzania danych.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art.6 ust.1 pkt. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str.1)

10.8. Prawa wynikające z przetwarzania danych osobowych.

10.8.1. Użytkownik serwisu posiada prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania.
10.8.2. Użytkownik serwisu posiada prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”).
10.8.3. Użytkownik serwisu posiada prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
10.8.4. Użytkownik serwisu posiada prawo do sprzeciwu przetwarzania danych osobowych.
10.8.5. Użytkownik serwisu posiada prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przetwarzaniu danych osobowych.

11. ZDJĘCIA I GRAFIKA SKLEPU.

11.1. Grafika jak i wszystkie zdjęcia umieszczone na stronie są zdjęciami autorskimi, ich wykorzystywanie, kopiowanie bez zgody autora jest zabronione.
11.2. W przypadku okazów kopertowanych, prezentowane zdjęcia owadów i pajęczaków są fotografiami poglądowymi.
11.3. Wprzypadku okazów wypreparowanych oraz okazów w gablotkach, fotografia przedstawia dany, aktualnie oferowany okaz owada lub pajęczaka.
11.4. Okaz owada na zdjęciu może różnić się kolorystycznie od stanu rzeczywistego. Wierności barw może nie zostać w pełni oddana z powodu ustawień sprzętu fotograficznego, monitora i oświetlenia w momencie wykonywania zdjęcia.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

12.1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz innych ustaw w tym ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141 poz.1176).
12.2. Uwagi i zastrzeżenia proszę składać drogą listowną na adres firmy lub przesłać e-mailem na adees: tropicalinsects@op.pl

Kochanowice, dnia 1 marca 2019 r.